• Inloggen

De Nederlandse tuinbouw is op vele vlakken de wereldleider: veredeling, productie, handel en toelevering. Ook op het vlak van informatiemanagement en digitalisering wil de Nederlandse tuinbouw de wereldspeler zijn. Het tot stand komen en benutten van mogelijkheden van digitalisering geeft ondernemers en hun medewerkers en tuinbouwclusters als geheel handvatten om de bedrijfsprocessen op én tussen bedrijven te optimaliseren en daarmee de concurrentiepositie te versterken. De in Tuinbouw Digitaal samenwerkende organisaties willen deze ontwikkelingen stimuleren.

Tuinbouw Digitaal onderzoekt, informeert en faciliteert met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Hierdoor zijn bedrijven en organisaties beter in staat om verder te digitaliseren, in te spelen op ontwikkelingen en beslissingen te nemen.

Tuinbouw Digitaal doet dit door:

  • het verbinden van de kennis in de sectoren en van alle lopende projecten
  • het versnellen van het gebruik van informatiestandaarden bij bedrijven in de sectoren
  • het verspreiden van de kennis naar alle stakeholders in het tuinbouwcluster, zoals tuinbouwbedrijven, handelsbedrijven, serviceproviders, onderwijs en kennisinstellingen.

Tuinbouw Digitaal is een samenwerking van:

  • FrugIcom: standaardisatie organisatie voor de AGF sector
  • Edibulb: standaardisatie organisatie voor de bloembollensector
  • Floricode: standaardisatie organisatie voor de sierteelt
  • Wageningen Economic Research: onderzoek en innovatie op het gebied van informatiemanagement
  • Ministerie van LNV