• Inloggen

Tuinbouwbedrijven met meer ICT-ondersteuning hebben hogere rentabiliteit

Tuinbouw Digitaal doet onderzoek (2016) naar de economische voordelen van het gebruik van ICT toepassingen door bedrijven.

Naarmate bedrijven in de Nederlandse tuinbouw groter zijn gebruiken ze meer ICT en halen ze een hoger economisch rendement. Toch maakt het gemiddelde glastuinbouwbedrijf in de praktijk nog maar beperkt gebruik van bedrijfsmanagementsystemen. Tevens blijkt op veel bedrijven het management niet erg planmatig te zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat Wageningen Economic Research heeft uitgevoerd in opdracht van Tuinbouw Digitaal.

In het onderzoek is gekeken naar glastuinbouwbedrijven in drie sectoren: glasgroenten, snijbloemen en pot- en perkplanten. De onderzochte bedrijven in deze sectoren zijn sterk gemechaniseerd, maar het gebruik van bedrijfsmanagementsystemen blijft achter. Als belangrijkste voordelen van ICT noemen de ondervraagde tuinbouwondernemers het extra inzicht in de bedrijfsvoering en de gemakkelijkere administratie. Zij maken hiervoor vooral gebruik van algemene software, zoals Excel-spreadsheets.

Tuinbouw Digitaal ziet ICT als een belangrijk hulpmiddel om de concurrentiepositie te behouden en versterken; ondernemers besparen tijd en kosten, beperken administratieve lasten, voldoen beter aan de klantvraag en versnellen de logistieke afhandeling. Het onderzoek laat zien dat ICT tuinbouwondernemers helpt om voldoende inzicht te houden in een complexer wordende bedrijfsvoering.

Bedrijven met meer ICT-ondersteuning hebben hogere rentabiliteit

ICT-gebruik en groei in bedrijfsgrootte gaan samen op bij het realiseren van betere economische resultaten. De onderzoekers verwachten de komende jaren een verdere toename van ICT-gebruik aangezien tuinbouwbedrijven in omvang blijven toenemen. Meer ICT-gebruik biedt op zichzelf echter geen garantie voor betere economische resultaten. Bij het economisch resultaat spelen veel factoren een rol en ICT-gebruik is daarbij slechts één factor. Daar komt bij dat een investering in ICT vaak pas na enige tijd echt impact krijgt op de bedrijfsvoering en de resultaten.
Grotere bedrijven met een meer omvangrijke en complexere bedrijfsvoering hebben vaak meer ICT-ondersteuning bij inkoop, voorraadbeheer, orderverwerking, arbeidsregistratie en energiebeheer. Bedrijven met meer ICT-ondersteuning op het gebied van inkoop en arbeidsregistratie hebben een hogere rentabiliteit. Aangezien deze bedrijven ook groter zijn, is de hogere rentabiliteit waarschijnlijk deels te verklaren door de bedrijfsomvang, waarbij het ICT-gebruik een ondersteunende functie heeft.

Best renderende bedrijven investeren vooral in kostenbeheer

Als tuinbouwondernemers de komende jaren investeren in ICT, dan geven de best renderende bedrijven prioriteit aan investeringen op het gebied van kostprijscalculatie, arbeidsregistratie en energiebeheer.

Lees hier het volledige rapport