• Inloggen

Tuinbouw Digitaal projecten

De samenwerkende organisaties in Tuinbouw Digitaal organiseren samenwerkingsprojecten op het gebied van ICT. Doel hiervan is nieuwe mogelijkheden van ICT voor de tuinbouw te ontwikkelen en te beproeven. ICT innovatie is van groot belang omdat dit wordt gezien als één van de belangrijkste kansen voor de verdere ontwikkeling van de tuinbouw als geheel en voor individuele tuinbouwbedrijven. Deze projecten zijn onderdeel van het innovatiebeleid van de Topsector Tuinbouw& uitgangsmaterialen. De projecten waren tot en met 2019 onderdeel van het innovatiethema 'High Tech & Digitale Transformatie'.  Nieuwe projecten vanaf 2020 passen in het nieuwe zogenaamde missiegedreven innovatiebeleid van de Topsector en het ministerie LNV en de Kennis- en Innovatieagenda. Meer informatie heirover is te vinden op de website van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Op de volgende pagina's vindt u informatie over een aantal belangrijke ICT innovatieprojecten van Tuinbouw Digitaal in de afgelopen jaren: