• Inloggen

BIJEENKOMSTEN TUINBOUW DIGITAAL COMMUNITY

Door het Tuinbouw Digitaal community-team worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. Op deze pagina vindt u informatie over enkele bijeenkomsten.

'Data delen' - 13 april 2021 (online)
Op 13 april a.s. organiseerde Floricode namens Tuinbouw Digitaal een online bijeenkomst vanuit het World HortiCenter over ‘’Data Delen” in de tuinbouw.Op deze bijeenkomst gingen we met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en mogelijkheden om de governance voor het DATA DELEN in de tuinbouw gezamenlijk te organiseren. 

De volgende onderwerpen werden gepresenteerd:

Bekijk de volledige registratie van de bijeenkomst

TOELICHTING
De tuinbouw is mede groot geworden dankzij de wijze waarop bedrijven kennis en ervaring met elkaar delen. Al vele jaren worden in studieclubs en gewascoöperaties data over teeltstrategie, kasklimaat, voeding, arbeid, gewasbescherming enz. met elkaar uitgewisseld, geanalyseerd en besproken. Op deze manier zijn telers in staat om snel verbeteringen op hun bedrijf door te voeren.

Door de toenemende digitalisering neemt deze data uitwisseling een enorme vlucht en dat nu juist in de keten tussen telers, veilingen, handelsbedrijven en hun afnemers. Denk hierbij niet alleen aan aanbiedingen, orders en leveringen, maar ook aan de data over duurzaamheid en certificeringen.

In de tuinbouw zijn meerdere platforms actief waarbij bedrijven data met elkaar delen. Bovendien ontstaan er zo mogelijkheden om deze data met moderne ICT hulpmiddelen te analyseren om tot nieuwe inzichten te komen. We spreken dan over ‘big data analyses’, ‘business intelligence’ en ‘kunstmatige intelligentie’. Lang niet altijd zijn er dan goede afspraken gemaakt over het eigendom van de data, hoe de data verwerkt mogen worden en wat er met de resultaten gedaan mag worden. Gaan bedrijven geld verdienen met data?

De kans bestaat dat bedrijven op een gegeven moment door de vele initiatieven en systemen geen overzicht meer hebben wie welke data van hun bedrijf ontvangt en wat daarmee vervolgens gebeurt. Denk aan data uit klimaat- en voedingscomputers, registratiegegevens over gewasbescherming en bemesting, certificaten, aanbod en orders, betalingen etc. Het moet bedrijven gemakkelijk gemaakt worden zicht te houden op hun data en om zelf ‘aan de knoppen te zitten’ en daarmee regie te houden over hun data. Deze ‘data governance’ wordt van groot belang om de digitale innovatie van de tuinbouw succesvol te maken.

'Big data in de tuinbouw' - voorjaar 2020 (is wegens Corona gecanceld)
Big Data biedt kansen voor de tuinbouw, dat geldt ook voor de blockchaintechnologie. Door de toenemende digitalisering komen
enorme hoeveelheden data beschikbaar. Bundeling van databronnen, standaardisatie en ontsluiting ervan bieden mogelijkheden om met slimme analysemethoden (AI) kennis te ontwikkelen en informatie te genereren, waarmee de marktgerichtheid en efficiency in de tuinbouw kan worden verbeterd. In het PPS project ‘Big Data in de tuinbouw’ is hieraan gewerkt, zowel om openbare databronnen te standaardiseren en te ontsluiten als het verzamelen en analyseren van consumenten data van social media.

En wat zijn de mogelijkheden van blockchaintechnologie om deze data onweerlegbaar vast te leggen en te ontsluiten naar belanghebbende partijen in de keten? Hiervoor wordt zowel in de sierteelt als in de AGF dit jaar een pilotproject uitgevoerd.

In het voorjaar van 2020 zouden de resultaten van deze projecten door Tuinbouw Digitaal aan u worden gepresenteerd in het World Horti Center te Naaldwijk. E.e.a. is wegens Coronamaatregelen gecanceld.


'Internet of Horticulture’ - Tuinbouw Digitaal Community bijeenkomst op 19 juni 2019
De technische innovaties op ICT gebied volgen elkaar steeds sneller op. Deze innovaties hebben bijna allemaal gemeen dat INTERNET de drager ervan is. Want data-uitwisseling is altijd aan de orde. Of het nu gaat om slimme sensoren (Internet of Things), app’s, platforms, cloud oplossingen, Big Data of blockchain. 

Maar wat zijn de mogelijkheden voor de tuinbouw van deze technische innovaties? De techniek op zich is er, maar hoe kunnen we die techniek zo inzetten dat de kweker, handelaar of serviceverlener er de vruchten van kan plukken? Op deze middag zullen we in diverse presentaties ingaan op de aanpak en resultaten van een aantal van deze ICT implementaties.

Het belooft een inspirerende middag te worden met presentaties over de laatste stand van zaken van diverse ICT gerelateerde innovatieprojecten en bijdragen vanuit het ICT bedrijfsleven.

Als hoofdspreker zal Willem Vermeend ons op inspirerende wijze meenemen in zijn presentatie over de mogelijkheden van Internet of Things en andere ICT technologieën die “de wereld op zijn kop gaan zetten”.

Willem Vermeend is ondernemer en investeerder op het terrein van het internet en nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en het Internet of Things (IoT). Daarnaast is hij als hoogleraar Economie 4.0 verbonden aan de Open Universiteit en maakt hij deel uit van de nationale stuurgroep Smart Industry.

Andere bijdragen in de parallelsessies zijn o.a.:


'BLOCKCHAIN Haarlemmerolie?!' - Tuinbouw Digitaal Community bijeenkomst op 6 juni 2018
Blockchain is in de kern een ‘open boekhoudsysteem’ waarbij de data van alle stappen van een transactie achtereenvolgens worden vastgelegd en voor alle betrokken partijen bij deze transactie transparant beschikbaar zijn. Van aanbod, order, bevestiging, gekeurde partij, levering, toegekend certificaat, factuur tot en met de betaling. Hiermee worden de bestaande rollen van vertrouwde tussenpersonen als een bank, veiling, accountant, notaris en bank in feite uitgeschakeld.

Omdat alle betrokkenen in het netwerk alle stappen dienen te valideren alvorens dit als ‘de waarheid’ en als ‘block’ wordt toegevoegd aan de transactie zijn de huidige taken van deze ‘trusted third parties’ niet meer noodzakelijk. Maar is dit reëel en is dit wel mogelijk? En met wel tempo zal deze technologie de wereld gaan veroveren?

Veel bedrijven en bedrijfstakken, ook de tuinbouw, doen onderzoek naar de mogelijkheden om deze technologie in te gaan zetten. In de tuinbouw kun je denken aan keten-transparantie, keten-gegevensuitwisseling, contracten met leveranciers en meer.

Op woensdag 6 juni organiseert Tuinbouw Digitaal een community meeting om te kijken waar we staan met Blockchain in de Tuinbouw en waar we naartoe gaan. Is het Haarlemmerolie voor de keten of … ? Dus: BLOCKCHAIN: Haarlemmerolie?!


'Greenport Digital; What's Next?' - Tuinbouw Digitaal Community bijeenkomst op 19 oktober 2017
Donderdag 19 oktober organiseert Tuinbouw Digitaal opnieuw een Community Meeting. Deze bijeenkomst vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur in het gloednieuwe World Horti Center in Naaldwijk. Het thema van deze bijeenkomst is Greenport Digital - What’s next? 

Het belooft weer een inspirerende middag te worden met een exclusieve rondleiding door het gloednieuwe World Horti Center en bijdragen van Oscar Delnooz (informatiemanager van het Ministerie van Economische Zaken) en Jack van der Vorst (directeur Social Sciences Group, Wageningen University & Research).

Vervolgens kunt u kennismaken met een aantal nieuwe Topsector ICT projecten. Hierbij heeft u de keuze uit maar liefst 9 verschillende projecten. In al deze projecten wordt gewerkt aan de digitale transformatie naar slimme ketennetwerken in de tuinbouw van teelt tot consument. Daarbij gaat het o.a. om innovatieve pilots voor het management van bedrijfsprocessen zoals precisietuinbouw, geïntegreerde systemen voor teelt- en bedrijfsmanagement, tracking & tracing van producten in de afzetketen en personalised nutrition.
Ook zal ruimschoots aandacht worden besteed aan Internet of Things, Big Data, koppeling van informatiestandaarden, adoptie en kennis van ICT en het beveiligen en delen van data.

Andere bijdragen zijn o.a.:


Tuinbouw Digitaal neemt u mee in de wereld van de Sensoring - 25 april 2017
Op dinsdag 25 april neemt Tuinbouw Digitaal u mee naar het Holst Center in Eindhoven. Daar krijgt u een kijkje in de wereld van draadloze sensortechnologie, flexibele elektronica en het Internet of Things.

Wat zijn de toepassingen en mogelijkheden voor Agro, food en tuinbouw en hoe zit het met datasecurity?
Ook zal er ingegaan worden op city farming en smart horticulture en komen we te weten hoe Brainport Eindhoven open innovatie aanpakt.