• Inloggen

FRUIT 4.0

Het produceren van fruit kan niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots in een stroomversnelling gekomen. Hierdoor verandert productie radicaal naar flexibele, autonome en vraaggestuurde processen die naadloos geïntegreerd zijn in de keten. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, ofwel Industrie 4.0. Fruit 4.0 stimuleert de toepassing hiervan in de fruitteelt.

Doel

Het doel van Fruit 4.0 is het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie. Binnen het project wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt. Zoals het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard voor gerichtere vruchtdunning en betere oogstprognoses. Ook wordt binnen dit project uitgewerkt hoe sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel. Verbetering van datakoppeling wordt uitgewerkt in het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten.

De belangrijkste resultaten tot nu toe op een rijtje

 • Er is een sensorplatform met algoritmen ontwikkeld dat de hoeveelheid bloesem en appels op boomniveau kan bepalen. Dit maakt het mogelijk om preciezer en gerichter te dunnen met als gevolg optimalisatie van opbrengst en besparing van onnodige kosten voor handmatig dunnen.
 • Er is een bijdrage geleverd aan een nieuwe precisiespuit van HSS die op boomniveau kan spuiten. Dit draagt bij aan vermindering van middelengebruik en resulteert in aanmerkelijk lagere emissies.
 • Het plukplatform van de Pluk-o-Trak is aangepast zodat het mogelijk wordt om opbrengstverschillen binnen een boomgaard in kaart te brengen. Dit geeft telers inzicht in waar ze bij zouden kunnen sturen om opbrengsten te optimaliseren.
 • Er is gewerkt aan datamanagement op basis van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, tracking & tracing met RFID, en het koppelen van perceeldata aan sorteerinformatie.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet op de route die 4 jaar geleden samen met de sector is opgesteld.

De volgende stap: the next fruit 4.0

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft het vervolgproject goedgekeurd onder de titel ‘The Next Fruit 4.0’.

In dit project wordt gewerkt aan de inzet van technologie voor:

 1. verduurzaming van teelt en keten;
 2. opbrengstmaximalisatie;
 3. kostenminimalisatie.

Denk hierbij aan:

 • Vervolg ontwikkeling precisiespuit om bespuiting op dopniveau op basis van ziekte- en plaagherkenning mogelijk te maken.
 • Monitoring gewas en kwaliteit: doorontwikkeling van sensorplatform voor peer (en wellicht ook kleinfruit )& oogstinschatting op basis van foto’s van individuele voorraadbakken
 • Cooldata: ontwikkeling van nieuwe, betere bewaarstrategieën met behulp van modellen en sensordata.
 • Multifunctionele robot: Ontwikkeling van grippers voor de pluk van peer, ontwikkeling van onderdelen voor een snoeirobot of ontwikkeling van onderdelen voor een robot die opslag in kleinfruit kan verwijderen.

Klik hier voor meer informatie over fruit 4.0.

Klik hier voor meer informatie over 'The next Fruit 4.0.