• Inloggen

“BIG DATA IN DE TUINBOUW” - 7 april 2020 (gecanceld)

Big Data biedt kansen voor de tuinbouw, dat geldt ook voor de blockchaintechnologie. Door de toenemende digitalisering komen
enorme hoeveelheden data beschikbaar. Bundeling van databronnen, standaardisatie en ontsluiting ervan bieden mogelijkheden om met slimme analysemethoden (AI) kennis te ontwikkelen en informatie te genereren, waarmee de marktgerichtheid en efficiency in de tuinbouw kan worden verbeterd. In het PPS project ‘Big Data in de tuinbouw’ is hieraan gewerkt, zowel om openbare databronnen te standaardiseren en te ontsluiten als het verzamelen en analyseren van consumenten data van social media.

En wat zijn de mogelijkheden van blockchaintechnologie om deze data onweerlegbaar vast te leggen en te ontsluiten naar belanghebbende partijen in de keten? Hiervoor wordt zowel in de sierteelt als in de AGF dit jaar een pilotproject uitgevoerd.

Op 7 april a.s. zullen de resultaten van deze projecten door Tuinbouw Digitaal aan u worden gepresenteerd in het World Horti Center te Naaldwijk.
Onderstaand het programma en de mogelijkheid om u aan te melden. 

Ontvangst vanaf 13.30 uur; aanvang van het programma om 14.00 uur.

PROGRAMMA (onder voorbehoud)

 • Opening en inleiding
  door Henk Zwinkels - Floricode, namens Tuinbouw Digitaal
 • Voorspelmodellen voor voedselveiligheid op basis van klimaat, landbouwkundige en economische data; een generieke benadering
  door Hans Marvin - WUR
 • Fruit 4.0: Towards a multi-purpose robot for fruit orchards
  door Robbert Robbemond - WUR
 • Open Up: Data van interne en externe bronnen makkelijk vinden, goed combineren, analyseren en helder presenteren
  door Eugene Westerhof - WUR
 • Korte pauze omstreeks 15.30 uur
 • Generic Supply Chain Platform – Powered by Blockchain
  door Elmer Jilsink - VAA Data Works
 • De Hortiradar, een stip op de horizon!
  door Koos van der Meij - WUR
 • Omstreeks 16.30 uur afsluiting met daarna een drankje en 'n hapje

(Aan het bijwonen van deze middag zijn geen kosten verbonden.)

Deze bijeenkomst wordt verzet naar een beter moment. Als u zich aanmeldt dan wordt u daarover geinformeerd.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de Tuinbouw Digitaal meeting "Big data in de tuinbouw' en u wordt op de hoogte gesteld van een nieuwe datum. Klik op SUBMIT om het formulier te verzenden, waarna u op uw scherm een bevestiging krijgt te zien. Enige dagen voorafgaande aan deze middag ontvangt u het volledige programma als bewijs van toegang.