• Inloggen

"DATA delen" - 13 april 2021

Op 13 april a.s. organiseert Floricode namens Tuinbouw Digitaal een online bijeenkomst vanuit het World HortiCenter over ‘’Data Delen” in de tuinbouw.
Lees verder en meldt u aan.

Op deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en mogelijkheden om de governance voor het DATA DELEN in de tuinbouw gezamenlijk te organiseren. 

De volgende onderwerpen zullen op deze middag worden gepresenteerd:

 • Studenten Adviesbureau YAG
  - Resultaten van de analyse in de sierteelt naar de wensen en mogelijkheden om tot een goede governance structuur voor het “data delen” in de sierteelt te komen
 • Lan van Wassenaer; Wageningen Economic Research (WUR)
  - “Flori-Chain” en “AGF-Chain”- De toegevoegde waarde van blockchain technologie voor transparantie door de keten heen
 • André van der Linden, Royal FloraHolland 
  - ‘Integer omgaan met data is een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik van Floriday’
 • Gerard van der Hoeven, iShare Foundation:
  -  'Data delen start bij vertrouwen. Standaarden voor governance van data delen: lessen uit andere sectoren'
 • Data governance in de keten, hoe kunnen we dit organiseren?
 • en meer m.b.t. 'Data delen'

In de komende tijd zal dit programma verder worden ingevuld; maar u kunt zich - onderaan deze pagina - nu al aanmelden voor deze digitale bijeenkomst op 13 april a.s.
Aanvang van het programma om 15.00 uur. (Aan het bijwonen van deze middag zijn geen kosten verbonden.)

TOELICHTING
De tuinbouw is mede groot geworden dankzij de wijze waarop bedrijven kennis en ervaring met elkaar delen. Al vele jaren worden in studieclubs en gewascoöperaties data over teeltstrategie, kasklimaat, voeding, arbeid, gewasbescherming enz. met elkaar uitgewisseld, geanalyseerd en besproken. Op deze manier zijn telers in staat om snel verbeteringen op hun bedrijf door te voeren.

Door de toenemende digitalisering neemt deze data uitwisseling een enorme vlucht en dat nu juist in de keten tussen telers, veilingen, handelsbedrijven en hun afnemers. Denk hierbij niet alleen aan aanbiedingen, orders en leveringen, maar ook aan de data over duurzaamheid en certificeringen.

In de tuinbouw zijn meerdere platforms actief waarbij bedrijven data met elkaar delen. Bovendien ontstaan er zo mogelijkheden om deze data met moderne ICT hulpmiddelen te analyseren om tot nieuwe inzichten te komen. We spreken dan over ‘big data analyses’, ‘business intelligence’ en ‘kunstmatige intelligentie’. Lang niet altijd zijn er dan goede afspraken gemaakt over het eigendom van de data, hoe de data verwerkt mogen worden en wat er met de resultaten gedaan mag worden. Gaan bedrijven geld verdienen met data?

De kans bestaat dat bedrijven op een gegeven moment door de vele initiatieven en systemen geen overzicht meer hebben wie welke data van hun bedrijf ontvangt en wat daarmee vervolgens gebeurt. Denk aan data uit klimaat- en voedingscomputers, registratiegegevens over gewasbescherming en bemesting, certificaten, aanbod en orders, betalingen etc. Het moet bedrijven gemakkelijk gemaakt worden zicht te houden op hun data en om zelf ‘aan de knoppen te zitten’ en daarmee regie te houden over hun data. Deze ‘data governance’ wordt van groot belang om de digitale innovatie van de tuinbouw succesvol te maken.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor dit event. Na aanmelding krijgt u hiervan de bevestiging op uw scherm. Enkele dagen voor het event krijgt u een bericht met de logingegevens om aan het event online deel te nemen.