• Inloggen

Standaardisatie van Kas naar Keten

Tuinbouw Digitaal organiseert het project 'Van kas naar keten', onderdeel van het meerjarig programma 'A Smarter greenport' (2013-2017) van de Topsector Tuinbouw.

De behoefte in de tuinbouw aan gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussengeautomatiseerde processystemen en de administratieve managementsystemen groeit. Systemenin en rond de teelt en het perceel worden steeds complexer en geavanceerder waardoor dekoppeling met bedrijfsinformatiesystemen belangrijker wordt. Standaarden kunnen helpen om dezeuitwisselingen gemakkelijker te realiseren. Doel van dit project is om tuinbouw-breed (bloemen,planten, AGF) handvatten te ontwikkelen voor de aanpak van de standaardisatie en inbedding vaninformatie-uitwisseling tussen geautomatiseerde processystemen en bedrijfs- enketentoepassingen. Het gebruik van bestaande internationale normen en protocollen zoals ISA-95,ISA-88, B2MML en BatchML is hierbij een belangrijk onderdeel.

Download de Result sheet van Tuinbouw Digitaal-project in PPS "a Smarter Greenport".