• Inloggen

Wie zijn wij

Tuinbouw Digitaal is een Community waarbij iedereen die zich bezighoudt met digitalisering en standaardisatie in de tuinbouw zich aan kan sluiten. Meld u aan bij de LinkedIn-groep of mail voor meer informatie naar Tuinbouw Digitaal. De dagelijkse leiding ligt bij het Community Team.

Tuinbouw Digitaal Community team:

  • Ruud Hoosemans (Frugicom)
  • Henk Poldervaart (Floricode)
  • Koos van der Meij (Wageningen Economic Reseach)
  • nader te bepalen (Ministerie LNV)

Wat doen wij

Tuinbouw Digitaal onderzoekt, informeert en faciliteert met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Hierdoor zijn bedrijven en organisaties beter in staat om verder te digitaliseren, in te spelen op ontwikkelingen en beslissingen te nemen.

Tuinbouw Digitaal doet dit door:

  • het verbinden van de kennis in de verschillende tuinbouwsectoren en van alle lopende projecten
  • het versnellen van het gebruik van informatiestandaarden bij bedrijven in de sectoren
  • het verspreiden van de kennis naar alle stakeholders in het tuinbouwcluster, zoals tuinbouw productiebedrijven, handelsbedrijven, veilingen en telersverenigingen, serviceproviders, onderwijs en kennisinstellingen.

Het ontstaan

De Nederlandse tuinbouw heeft een dominante handelspositie in de wereld. Om deze te behouden zijn verbetering van het informatiemanagement en de benutting van standaarden binnen tuinbouwbedrijven en -ketens van cruciaal belang. Dit constateerde Wageningen Economic Research in de inventarisatiestudie ‘Tuinbouw Integraal digitaal’ (2009).  

Vervolgens zijn de eerste stappen gezet door het organiseren van een platform voor de standaardisatieorganisaties (Frug I Com, Edibulb en Florecom), het toenmalige LEI en het toenmalige Productschap Tuinbouw. In dit platform werd tussen de deelsectoren informatie over ICT gerelateerde projecten uitgewisseld. 

In 2010 heeft dit platform drie bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers en bestuurders van de bovengenoemde organisatie om te zien of er draagvlak was en om de speerpunten van deze samenwerking vast te stellen. Op dat moment is het programma 'Tuinbouw Digitaal' van start gegaan.