• Inloggen

Wie zijn wij

Tuinbouw Digitaal is een Community waarbij iedereen die zich bezighoudt met digitalisering en standaardisatie in de tuinbouw zich aan kan sluiten. Meld u aan bij de LinkedIn-groep of mail voor meer informatie naar Tuinbouw Digitaal. De dagelijkse leiding ligt bij een Community Team. Het Community Team wordt aangestuurd door een programmabestuur.

Tuinbouw Digitaal team:

  • Ruud Hoosemans (Frugicom)
  • Marjo van der Sman (Floricode)
  • Henk Zwinkels (Floricode)
  • Koos van der Meij (LEI Wageningen UR)
  • Stefan Breukel (LNV)

Wat doen wij

Tuinbouw Digitaal onderzoekt, informeert en faciliteert met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren. Hierdoor zijn bedrijven en overheden beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen en beslissingen te nemen.

Tuinbouw Digitaal doet dit door:

  • het verbinden van de kennis in de sectoren en van alle lopende projecten
  • het versnellen van het gebruik van informatiestandaarden bij bedrijven in de sectoren
  • het verspreiden van de kennis naar alle stakeholders in het tuinbouwcluster, zoals tuinbouwbedrijven, handelsbedrijven, serviceproviders, onderwijs en kennisinstellingen.

Het ontstaan

De Nederlandse tuinbouw heeft een dominante handelspositie in de wereld. Om deze te behouden zijn verbetering van informatiemanagement  en benutting van standaarden binnen tuinbouwbedrijven en -ketens van cruciaal belang. Dit constateerde LEI Wageningen UR in de inventarisatiestudie ‘Tuinbouw Integraal digitaal’ (2009).  

In 2009 zijn hiertoe de eerste stappen gezet door het organiseren van een platform voor  de standaardisatieorganisaties (Frug I Com, Edibulb en Florecom), het LEI en PT. In dit platform werd tussen de deelsectoren informatie over projecten uitgewisseld. 

In 2010 heeft dit platform drie bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers en bestuurders van eerder genoemde organisatie om te zien of er draagvlak is en welke speerpunten zij belangrijk vinden. 
 

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten bleek er voldoende draagvlak te bestaan, zijn speerpunten benoemd en is een bestuurlijk kader ontwikkeld. In 2011 is hiervoor een gezamenlijke aanpak gedefinieerd in het programma ‘Tuinbouw Digitaal’. Dit startte in 2011.