• Inloggen

Big Data voor de Tuinbouw

Tuinbouw Digitaal organiseert het meerjarig programma (2015-2020) BIG T&U van de Topsector Tuinbouw.
 

 

Big Data wordt gezien als zeer kansrijk voor het bedrijfsleven. Op basis van analyses over grote hoeveelheden data, die vanuit verschillend bronnen beschikbaar zijn, kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Hiermee kunnen ondernemers de juiste stappen zetten voor hun bedrijf. Dankzij Big Data kan de marktgerichtheid van ondernemers in de tuinbouw versterkt worden.

Aan BIG t&u neemt een groot aantal partijen uit de tuinbouw deel. Floricode coördineert de activiteiten van de deelnemers voor de sierteelt, FrugIcom voor de deelnemrs uit de AGF sector. Het programma wordt uitgevoerd door WUR en TNO. De activiteiten richten zich op het verkennen van mogelijkheden van BIG Data uit de keten zoals normen, registraties en data over import- en export.
Dergelijke data zijn beschikbaar bij diverse organisaties en bedrijven. Door onderlinge samenwerking kunnen data uit diverse bronnen worden gecombineerd en geanalyseerd.

Maar het programma richt zich ook op het analyseren van consumentendata. Het gebruik van sociale media door consumenten neemt in omvang toe. Het is interessant te analyseren hoe de consument denkt over sierteeltproducten en hoe zij op sociale media reageren op marketingcampagnes.
Hieruit is nu de TOP 10 Bloemen & planten 2015 samengesteld van de gewassen die op Twitter het meest zijn besproken (zie afbeelding).

Doel: Versterken van de marktgerichtheid

De uitdaging voor de tuinbouwsector is om Big Data en marktinformatie open te stellen voor alle sectorgenoten. Daarnaast is het noodzakelijk om met de juiste classificatie en kenmerken data voor iedereen uniform te maken. Maar ook dataverzameling vanuit social media is van grote toegevoegde waarde.

De tuinbouwsector focust vandaag de dag veelal op productie en is nog steeds te weinig marktgericht. De handel bewaakt alleen inkoop- en verkoopinformatie en deelt dit zelden met sectorgenoten. De mogelijkheid om op basis van logistieke processen of productinformatie door de hele keten informatie en data te delen, zit niet in de huidige manier van werken. De behoefte is er wel, maar het willen en kunnen delen is nog een stap verder.

Zonder Big Data geen inzicht in de toekomst. Helaas is Big Data in de tuinbouw nog lang niet op het niveau waarop managementbesluiten genomen kunnen. Telers en handel hebben zelden voldoende informatie over hoe de producten worden gebruikt en gewaardeerd. Juist marktgericht en exact weten waar kansen zijn, zorgt voor groei voor de sector in binnen- en buitenland. Daar gaat dit project wat aan doen!

Meer informatie kunt u vinden op de website van het programma: www.bigtu.nl